باسلام
کسی نیست CAN BUS
sam7x رو کار کرده باشه بگه باید چکارکنیم یا برنامه نمونه داشته باشه؟