با سلام دوستان ميخواستم ntc يا ptc به ميکرو وصل کنم و اگر امکان داره برنامش هم برام بزاريد مي خوام رو سون سگمت نشان بدهم
محدوده دمايي دماي ممزل هستش