با استفاده از کلید upوdown یکی از گزینه ها رو برای تنظیم انتخاب کنم بعد از ok روی گزینه مورد نظر، مجدد با استفاده از upو down تنظیمات مثلا افزایش یا کاهش برای گزینه ok شده روانجام بدم اگه گزینه دیگه ای رو انتخاب کردم تنظیمات مربوط به اون رو انجام بدم .
چطوری میتونم ای کار رو انجام بدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟