با سلام ضریب ریپل چیست؟ حداکثزش چقدز است؟
ولتاژrms چگونه بدست میاد؟
برای مدار دیودی خازن ومقاومت مخام
هرکی میدونه جواب بده گیج شدم