سلام خدمت همه اساتيد ...
من تصميم دارم يه پاور بانك خوب بسازم ...
ميشه هم در مورد باتري كه بايد استفاده كنم و هم در مورد مدارش و از همه مهم تر در مورد مدار شارژش منو راهنمايي كنيد ...
اگه ميشه در مورد ساخت با باتري ليتيومي راهنمايي كنيد ...
و اگه بشه با شارژر خود گوشي شارژش كرد كه عالي ميشه ...