سلام.برای موضوع پایان نامم نیاز به معادلات فضای حالت یک مدار الکترونیکی دارم که به صورت strict feedback باشه.کمک کنید لطفا اگه چیزی مد نظرتونه.