سلام
يک سري اطلاعات در مورد سنسورهاي به کار رفته در اتوماسيون گلخانه با PLC رو مي خوام . چه مدل سنسورهاي خوبه .
1- سنسور اندازه گيري رطوبت هوا: ؟
2- سنسور اندازه گيري رطوبت خاک: ؟
3- سنسور کنترل سرعت باد(جريان هوا): ؟
4- سنسور تنظيم شدت نور(لوکس متر)؟
5- سنسور اندازه گيري درصد اکسيژن و ساير گازهاي گلخانه اي: ؟

لطفا پاسخ کامل با توضيحات بدين که ديگران هم استفاده کنند و سر در گم نشند.
اگر کسي مقاله يا آموزش هم داره بذاره