نقل قول نوشته اصلی توسط novinkar
از اين روش استفاده نمي کنم . من فقط حرف يکي از دوستاني که از اين روش استفاده ميکنه را گفتم که فقط بحث صرفه جويي ترانس نيست بلکه راحتي کار هم هست
راحتي کار ب چه قيمتي؟
ب آن دوستتان بگوييد، بعضي از مشتري ها شوخي شوخي شيلنگ آب روي تابلو ميگيرند،
ک تا ب حال 3 مورد خودم ديده ام.
با روش ترانس حتي بعضي اليدي ها نميسوزند، با اين روش مشتري بخت برگشته مي سوزد!