با سلام خدمت دوستان
توي اين وب سايت مي تونين اندکتانس ساختار الکتريکي به راحتي محاسبه کنيد
محاسبه اين المان هاي ذيل رو مي تونين انجام بدين
1- اندکتانس سيم
2- اندکتانس سيم موازي
3- اندکتانس لوپ
4- اندکتانس حلقه مربعي
5- اندکتانس سيم پيچ
6- اندکتانس صفحه کنار پليت
و ...
لينک به درد بخوريه
موفق باشد. :nerd:
http://www.eeweb.com/toolbox/wire-inductance