سلام دوستان.
من به يه CPLD قديمي از XILINX برخورد کردم که روي مداري کار گذاشته شده است.
oo: oo: oo:شماره روش هم مخدوش بود اما به لطف لوپ و ذره بين به XCR3256XL رسيدم. :eek: :eek: :eek:
دنبال ديتا شيت کامل اين قطعه يا يه معادل جديد برايش ميگردم.
کسي هست که چيزي داشته باشه؟؟؟