اين گيربکس zga25 با قيمت20000تومان و موتورگيربکسيzga12 با قيمت13000 تومان به فروش ميرسد براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره ي 09117978077 تماس بگيريد.