با سلام به همه دوستان
شاید سوالی که می پرسم خیلی ابتدایی باشه ولی خب پرسیدن عیب نیست
مشکلی که بنده دارم در کشیدن ترک ها هستش یعنی وقتی در پی سی بی پایه ای را میخوام به پایه دیگه وصل کنم مسیر حرکت ترک نمایش داده نمیشه و در آخر مسیر نهایی نمایش داده میشه
امیدوارم تونسته باشم منظور خودمو رسونده باشم