با سلام خدمت اساتید و دوستان محترم در باره مبحث فرکانس قطع بالا و پایین در الکترونیک3 چند مشکل بزرگ دارم
اگر امکانش هست بنده حقیر را راهنمایی بفرمایید

فرکانس قطع پایین:

میدانیم که برای محاسبه فرکانس قطع پایین فرکانس قطع تک تک خازنهای با پس و کوپلاژ را محاسبه وبرای بدست اوردن فرکانس قطع یک خازن ، ان خازن را مدار باز در نظر گرفته و بقیه خازنها را اتصال کوتاه در نظر میگیریم و فرکانس قطع ان خازن را محاسبه مینماییم و برای فرکانس قطع بقیه خازن ها هم همینطور

ودر نهایت انها را سری(با هم جمع)میکنیم یا اگر قطب غالب (فرکانس قطع خازنی که 10 برابر خازن های دیگر باشد

1-علت قرار دادن بزرگترین فرکانس در بازه فرکانس های پایین به عنوان قطب غالب مدار چیست؟
2-علت سری کردن فرکانس چیست ؟!!!! چرا موازی نکردیم؟!!!
3-هنگام محاسبه فرکانس قطع یک خازن چرا ان خازن را مدار باز و بقیه خازن ها را اتصال کوتاه میکنیم ؟ علت اتصال باز و اتصال کوتاه کردن چیست؟


فرکانس قطع بالا :

میدانیم که برای محاسبه فرکانس قطع بالا خازنهای کوپلاژ و بای پس را اتصال کوتاه و خازنهای داخلی ترانزیستور در نظر میگیریم
فرکانس ها قطع بالا بدست امده توسط هرخازن را با هم موازی مینماییم اما اگر قطب غالب و جود داشت(قطبی که فرکانسش از فرکانس بقیه قطب ها خیلی کمتر باشد
) فرکانس ان قطب برابر فرکانس قطع بالا مدار است

که برای محاسبه فرکانس قطع بالا یک خازن بقیه خازن ها را اتصال باز میکنیم.
1-خازن مورد نظر را چه میکنیم؟ علت اتصال باز کردن خازن های دیگر چیست؟
2-علت قراردادن قطب غالب فرکانس قطبی که فرکانس از فرکانس بقیه قطب ها خیلی کوچکتر باشد چیست؟
فکر کنم علت کنترلی داشته باشد یعنی از بقیه قطبها دورتر و نزدیکتر به محور jw باشد و قطبی که در سمت راست محور محور jw قرارداشته باشد در مورد غالب بودن از بقیه قطبها مهمتر است
دوستان صحیح فرمودم؟
3-علت موازی کردن فرکانسهای قطع بالا برای محاسبه فرکانس قطع بالا کل چیست؟

دوستان عزیز شرمنده که مطلبم زیاد و سنگین است اگر بنده را راهنمایی نمایید بسیار سپاس گزارم