سلام
کسي هست به من در مورد ماژول sim 900 سايت کمک کنه(برد راه انداز) من به مشکل خيلي عجيبي بر خوردم؟!...
من وقتي ماژول را بر روي برد مي گذارم جواب نميده اما وقتي بر روي برد صنعتي سايت مي گذارم جواب ميده؟
کسي هست کمکم کنه