با سلام خدمت اساتيد محترم

همون قسمتي از عکس که يک دايره سياه رنگ است يه قطعه وجود داره که نميدونم چيه
اين هم شماتيک:

همين طور در شماتيک با نام Pمشخص شده
ممنون مي شم اگه کمکم کنيد