سلام دوستان
کسي ميتونه براي شبيه سازي ميدان مغناطيسي در نرم افزار کامسول کمکم کنه؟
يا به عبارت ديگه يه آموزش برا کار با اين نرم افزار ميخوام!