با سلام
توی صفحه 4 از App note زیر (که خیلی هم جالبه) 2 تا رابطه یکی برای Z و دیگه a نوشته. میخواستم بدونم اونا رو چه طوری بدست آورده ....

http://www.tek.com/dl/75W_28152_0_MR_Letter.pdf