با سلام
من يه استپ موتور 6 سيمه 12 ولت دارم که از ط يق درايور uln2003 به ميکرو وصل نمودم
دوتا از سيمهاي مشترک را به 12 ولت وصل کردم و هر يک ثانيه توسط برنامه يکي از پايه را زمين ميکنم.مشکل من اينجاست که دوتا پله رفت داره و دو تا پله دوباره برميگرده.اونوقت بعد از کلي معطلي فهميدم .که از اون 4 سيم باقيمونده بغير ازاون سيمهاي مشترک ا گر مثلا شماره 1 و 2 را دايم 0 و يک کنم موتور راست گرد.واگر سيمهاي 3 و 4 را صفر و يک کنم چپ گرد ميشه.چرا
سوال بعديم اين هستش .رو موتور نوشته 15 درجه .ولي درعمل موتو ر 30 درجه تغيير ميکنه
.با اين مشکلي که من دارم .حالت نيم پله هم نميتونم راه اندازي کنم.چون موتورم قفل ميکنه