با سلام
ميشه بگين اسم سنسورهاي حساس به گاز سري MQ در پوروتئوس چيه؟ميخوام يه مدار طراحي کنم با عنوان هشدار دهنده با سنسور حساس به گاز اونم از سري MQ ئلي اسمشو نميدونم چيه در پوروتئوس
لطفا راهنمايي کنيد