سلام من به ماژول rf01d یه چند ثانیه ولتاژ 12 دادم
وقتی به الان به ولتاژ وصل میکنم و کارت رو نزدیک میکنم بازر سوت نمی کشه
البته اینو بگم هنوز مدار رو نبسته اشتباهی 12 ولت دادم روی همین حساب نمیدونم سوخته یا نه؟
میخوام بدونم ولتاژ 12 اونو میسوزونه؟