سلام آیا مداری عملی برای تقویت آنتن دهی موبایل برای جاهایی که آنتن دهی خیلی ضعیفه وجود داره؟
ممنون میشم لینک مدار رو قرار بدید