باسلام یک قطعه دارم مشخص نیست چیه هیچگونه دیتایی ندارد.تست با مولتیمتر بدین شکل بود لید+ به پایه1و لید- به 3 هیچگونه تغییری نداشت به محض اتصال پایه1و2ولتاژ1و6ولت میشد و میماند و با اتصال 2و3 صفر میشد لطفا راهنمایی فرمایید
http://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=104716&stc=1&d =1418822734