سلام چکونه با اي سي هاي NTE804 يا LV4910T امپلي فاير استريو بسازيم.