باسلام
میخواستم بدونم میتونم بردی بسازم که بعضی از وایاهاش رو بدون پد باشه. ظاهرا کمترین مقدار پد 20 میل هست. این مقدار برای سیم کشی من مزاحمت ایجاد میکنه میخوام که اصلا پد نداشته باشه. بردم دو رو و متالیزه هست. متالیزه بودنش هم برام مشکل نیست فقط پد دورش سخت کرده