اینجانب می خواهم مقاله ای در مورد سری های فوریه و کاربردهای آن در برق با شبیه سازی ان در متلب انجام دهم. لطفا منابع اینترنتی و کتاب هایی را در این مورد معرفی کنید . در ضمن خواهشمندم این کار را در اسرع وقت انجام دهید به دلیل محدودیت زمانی که اینجانب دارم. با تشکر.