متاسفانه در کل نت یک آموزش جامع به زبان ساده در رابطه با تعیین و نسبت ضخامت و دور اولیه وثانویه در مدارات ترانسفورماتور "های ولتاژ پالسی نیست1!
نحوه محاسبه ضخامت و تعداددوروفرکانس اولیه وثانویه درترانسفورماتورپالس و..به چه صورت است؟

نمونه هایی از ترانسفور ماتور پالس(pulse transformer):

ابعاد و نماد های مربوط به TRANS BB
D1=قطر داخلی سیم پیچ
D2=قطر بیرونی سیم پیچ
L=طول سیم پیچ (شیر برقی)
Q=سیم پیچ پر عامل
U=ولتاژ تغذیه برحسبV


تنها پستی که راجب محاسبه نسبت و قدرت انواع ترانس ها دیدم لینکش رو در پایین میبینید:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


ترجمه چک به فارسی:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت