سلام
كسي ميتونه شبيه سازي مولتي ويبراتور با يك ترانزيستور را تحليل و شبيه سازي كنه؟
اجرا در هر برنامه اي فرق نميكنه
ممنون ميشم