سلام دوستان. من يه مدار تقويت کننده دو طبقه طراحي کردم. و در orcad 16.6 شبيه سازي کردم. دوستاني که با اين ورژن ارکد کار کردند لطفا راهنمايي کنند. براي اينکه موج سينوسي داشته باشم، از قسمت part، source. sine رو انتخاب کردم. اما خروجي يه شکل سبزرنگ هست که هم شبيه سينوس و هم شبيه زيگزاگه. مشکل کجاست؟