بعد از نصب براي ايجاد پروژه جديد زماني که ميخوام تمپليت رو انتخاب کنم iec در منو وجود نداره مشکل از کجاست؟