سلام، يه مسئله ساده مغناطيسي دارم که در حالت DC حل کردم و جواب گرفتم ولي در حالت گذرا (AC) برنامه خطا"current leak" ميده. زمانم خيلي محدوده و مي خواهم زودتر نتيجه بگيرم،اگر کمکم کنيد ممنون ميشم.