سلام یک نمایشگر جریان با سون سگمنت اومد دستم که 4 تا پین داره اولی مثبت 5 ولت دومی منفی gnd سومی low و چهارمی hi چی جوری میشه با یک ولوم راهش انداخت که با کم و زیاد کردن ولوم جریان نمایشگر کم و زیاد شه؟ پین 1 و 2 که مشخص است ولتاژ تغذیه

اضافه شده در تاریخ :
کمک

اضافه شده در تاریخ :
کسی نیست؟