خوب جا داره که به همه ی شما هایی که ایده هاتون به مکانی برای بحث نیاز داره تبریک می گم.
به اون هایی تبریک می گم که ایده دادن رو دوست دارن.
به اونهایی که عاشق ایده های نو هستن.
پس به همه ی شما باید تبریک گفت.

امیدوارم همکاریتون رو از پیش بیشتر کنید.
و خلاصه این انجمن به همه ی گرایش ها تعلق داره . بفرمایید تو !!!