کسي هست که بتونه نرم افزار شبيه ساز اديسون 5 رو کرک کنه؟