سلام
دوستان یه سوئیچینگ دارم دوبل 40ولت میده واسه آمپ ماشین ساختم می خوام ازاین دوبل 40ولت دوبل15ولت بگیرم برای تغذیه آیسی منتهی می خوام بادیودزنروچندتامقاومت اینکاروبکنم کسی میتونه دراین زمینه راهنمایی بکنه؟

اضافه شده در تاریخ :
کسی نبودیه راهنمایی به مابکنه؟