سلام بر دوستان کسی می دونه engine frequency چیه ؟
مثلا وقتی می گن باید 4 تا engine frequency پایین این افزاره را بدست بیارید یعنی چی ؟