سلام
مقاله isi در مورد fpga با ترجمه فارسی یا خلاصه فارسی مقاله لازم دارم برا کنفرانس
خیلی فوری ممنون میشم