با سلام اگه امکان داره یه انجمن مختص این موضوع دایر کنید
تا هم از تجربیات بچه ها استفاده کنم و هم برندهای این دستگاهها رو معرفی شن
با تشکر