دوستان سلام
توي عکس اول نگاه کنيد تئوري و عملي محاسباتش درسته :read:
Utpمعين و LTP =0 چرا ؟چون ديود داره و اين ديود در محاسبات هم محاسبه شده


اما در اين عکس زير
utpمعين
ltp=-0.6 يعني ولتاژ دو سر ديود پاييني که با R2 موازي شده
و بين VOو R1 ديودي وجود نداره اما توي تئوري لحاظ شده :sad: گيج شدم. چرا؟! :cry:
اون ديود پايين که نميتونه باشه چون برعکسه و فقط توي LTP تاثير ميگذاره.
اين 50ميکرو هم همون Imin هست.


ممنون ميشم راهنايي کنيد. :read:

اضافه شده در تاریخ :
فرمول دومي اشتباه بوده -0.6 اضافي بوده.