دوستان کسی کتابخونه keypad 3*4 یا keypad 4*4 برای pic18f452 در محیط mplab داره؟
من یک هفته روش کار کردم ولی نتونستم به درستی برنامشو بنویسم :angry: