سلام من یک مدار دارم که میخام وقتی وقفه فعال شد وضعیت پورت سی ام تغییر وضعیت پیدا کنه
وقتی وقفه فعال شد حالت پایه های cمعکوس حالت قبلش بشه با این تفاوت که این بین پایه های c یک چند ثانیه ای صفر بمونن
کسی از دوستان میتونه پیشنهاد بده من برنامه زیر و نوشتم جواب نداد :angry: :angry: :angry:[hr]
میخام مدار حافظه دار بسازم یک جورایی که با وقفه وضعیت پورت سی ذخیره بشه و بعد از طی عملیاتی روی پورت سی دوبازه بازگردانده بشه

interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)

{
if(PINB.1==0)
{
l++;
if (l<2)
{
g=0b00001001;
PORTC=g;
}


PORTC=0b00000000;
delay_ms(1000);
g=~g;
PORTC=g;

}

}