سلام دوستان
دارم روی اتصال میکرو به رایانه با HID کار می کنم.
نرم افزاری سراغ دارید که شبیه هایپر ترمینال، منتهی ترمینال دانگل های HID باشد ؟