سلام اگه کسی یه پروژه هرچی که باشه فقط با نرم افزار LEDIT باشه داره برام بفرسته ممنون میشم نیاز حیاتی دارم به یه پروژه با نرم افزار LEDIT