باسلام خدمت مهندسان عزيز.برا کارم ي وسيله ميخوام ک طرز کارش ميخوام ب اين شکل باشهک ي سنسور چشمي وقتي فعال بشه ب رله فرمان بده ک مخزن يک رو باز کنه بعد از اون چشمي اگه فعال شه مخزن دو فعال شه بعد دوباره اگر چشمي فعال شد مخزن سه فعال شه.يعني اينکه هر دفه چشمي فعال شه يکي از مخزنا فعال شه.منبع تغذيم 24 ولت دي سي هست.اگه از دوستان کسي هست ک قابليت برنامه نويسي رو داره بهم پي ام بده قيمتشو برام بفرست با تشکر