سلام

ميخواستم بدونم اگه يه برنامه اي داشته باشيم مث اسيلوسکوپ يا فانکشن ژنراتور ميشه کاري کرد تو برنامه نويسيش که موج AC رو سوار بر DC کنه؟ البته تو هردو با سخت افزار ميشه اين کارو کرد ولي ميخوام با نرم افزار شکل موجمو به سمت بالا شيفت بدم