با سلام خدمت دوستان
میخواستم بپرسم در ایران برای الکترونیک آنالوگ زمینه عالیت بیشتری وجود دارد یا الکترونیک دیجیتال؟زمینه های کاری الکترونیک آنالوگ در ایران به چه صورت است؟برای کشور های دیگر چطور؟برتری مهندس الکترونیک دیجیتال نسبت به یک نرم افزاری در چیست؟؟؟؟؟
ممنون