سلام:Computer Systems Hardware and Software Architecture books
Structured Computer Organization by Andrew S. Tanenbaum and Todd Austin
Computer Systems: A Programmer's Perspective by Randal E. Bryant and David R. O'Hallaroz

کتاب های دیگه ای هم فعلا در لیست مطالعه قرار داره که بعدا به مرور به این تاپیک اضافه میکنم
یه سری کتاب هم در انجمن و ویکی osdev لیست شده که میتونید در

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

ببینید.
با سپاس