با سلام

من شروع به کار با هدر برد lpc1768 کردم من با خطاي زير مواجه شدم

کد:
*** error 65: access violation at 0xFFFFFFF4 : no 'write' permission
براي پرگرام کردن از بوت لدر استفاده ميکنم اگر ادرس حافظه رو از 0x2000 به 0x0 تغيير ميدم درست کار ميکنه ولي با اين کار بوت لدرم ميپره! بايد چکار کنم ؟ فقط با بوت لودر ميخوام پرگرم کنم.
لطفا راهنمايي کنيد