سلام
این تاپیک با هدف بررسی مجموعه stm32cubef4 و بحث ، رفع ابهام ، تبادل نظر و تجربه پیرامون این مجموعه ایجاد شده است.
جدیدترین (از سوی شرکت بروز رسانی میشود) نسخه این بسته که حاوی مجموعه کتابخانه ها و پروژه هایی برای آشنایی و بهره برداری از قابلیت هایی مختلف خانواده stm32f4xx نوشته شده است ، از لینک زیر قابل دریافت است.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


مدتی هست که در حال بررسی پروژه های این مجموعه ( بطور مشخص ، پروژه های نوشته شده برای بُرد دیسکاوری f4 در محیط کیل میکرو ویژن)
هستم .
برای آغاز بحث ، اولین سوال(ابهام) که برای خودم ایجاد شده است رو مطرح میکنم :
- در صفحه 368 (بخش 12.1.2 از RM0090 که لینک آن در انتها آمده است) عنوان شده است که برای ایجاد وقفه در هر 1میلی ثانیه ، با فرض فرکانس 150MHz برای HCLK ، عددی ثابت برای SysTick calibration نوشته شده است .
ولی با مراجعه به پروژه هایی که برای این خانواده (برد دیسکاوری)نوشته شده است (به تابع main مراجعه شود) ، پس از فراخوانی تابع HAL_Init ، تابع SystemClock_Config فراخوانی شده است که توسط این تابع ، فرکانس مثلا روی 168MHz تنظیم میشود که با اینکار ، دیگر فرض فرکانس 150MHz و به تبع آن ، رویداد وقفه در هر 1 میلی ثانیه صحیح نخواهد بود و مقدار SysTick calibration پس از تغییر فرکانس بروز رسانی نمیشود(نتیجه ای هست که تاکنون گرفتم)
منتظر پاسخ شما هستیم.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت