با سلام،
کسی از دوستان تراشه واسط W5300 محصول شرکت Wiznet (واسط Ethernet ) رو با میکرو Pic راه اندازی کرده؟ مطالب و کتابخانه ارائه شده در سایت شرکت Wiznet حیلی گویا نیست ! کسی میتونه کمک کنه برای راه اندازی ؟