سلام
يه گروه ايجاد شده تو نرم افزار LINK به نام
Electronic & MicroControler (ARM,AVR)
هر کي تمايل داشت ، نرم افزار رو دانلود و نصب کنه و بياد تو گروه
جهت ارتباط بصورت چت و ....،موضوع فقط الکترونيک يا برق ...
حسنش سرعت و ارتباط سريعتر هست
جهت عضو شدن در گروه نيازي به داشتن شماره تلفن هاي اعضا و يا گروه نيست
خلاصه اگر کسي تمايل داشت،بسم الله